به ایران پاروت، انجمن تخصصی طوطی سانان و مرغ مینا خوش آمدید. برای عضویت اینجا را کلیک کنید
ایران پاروت، انجمن تخصصی طوطی سانان و مرغ مینا

ایران پاروت، انجمن تخصصی طوطی سانان و مرغ مینا

گفتگو در مورد انواع طوطی سانان طوطی های آفریقایی کاسکوی دم قرمزیا کنگو، دم شکلاتی یا تیمنه پاراکیت ها شاه طوطی، ملنگو،عروس هلندی، کاکادوها ، آمازونها ، ماکائوها ، رزیلاها....

ورود | عضويت

*** به ایران پاروت، انجمن تخصصی طوطی سانان خوش آمدید *** لطفا قبل از فعالیت، راهنمای استفاده از فروم را مطالعه کنید ***

News News of طوطي كوتوله برزيلي (Love Bird)

Site map of طوطي كوتوله برزيلي (Love Bird) » انجمن : طوطي كوتوله برزيلي (Love Bird)


پيغام
 موضوع پست: كوتوله فيشر - Fischer's Lovebird
پستارسال شده در: بهمن 14 ام, 92, 3:01 pm 
<p><img src="http://iranparrot.ir/images/vffm5c3mlztkggpanzr1.jpg" alt="1" width="462" height="345" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" /></p>
<p><img src="http://iranparrot.ir/images/z95l8wycqm50d0yhw3gb.jpg" alt="2" width="504" height="316" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" /></p>
<p><img src="http://iranparrot.ir/images/0sae2fp3wg78ipfnzsu.jpg" alt="3" width="800" height="600" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" /></p>
<p><img src="http://iranparrot.ir/images/wz308j6wozkg4pd3fevo.jpg" alt="4" width="650" height="433" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" /></p>
<p><img src="http://iranparrot.ir/images/5b2xlrv0w6fyernpqy2.jpg" alt="5" width="366" height="488" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" /></p> ...

Read more : كوتوله فيشر - Fischer's Lovebird | بازديدها : 8942 | پاسخ ها : 82

بالا
 موضوع پست: كوتوله ماسكدار - Masked Lovebird
پستارسال شده در: بهمن 14 ام, 92, 10:52 am 
<p><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/4kgseyecrj5dfcecicda.jpg" alt="1" width="800" height="512" /></p>
<p><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/qbe3kny5ucql7kpv48yb.jpg" alt="2" width="500" height="375" /></p>
<p><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/iyk1wyzqsjk7y7s5nl2y.jpg" alt="3" width="750" height="576" /></p>
<p><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/xtj6ehohtedwvicby7wa.jpg" alt="4" width="600" height="450" /></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0080ff;"><strong>كوتوله ( مرغ عشق ) ماسكدار ، با اسامي ديگري مانند : yellow collared love bird يا eye ring lovebird هم شناخته ميشود ... </strong></span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0080ff;"><strong>در اين نژاد ، نر و ماده كاملا همسان هستند ... </strong></span></p>
<p><span style="font-size: ...

Read more : كوتوله ماسكدار - Masked Lovebird | بازديدها : 3720 | پاسخ ها : 2

بالا
 موضوع پست: كوتوله صورت هلويي - peach faced lovebird
پستارسال شده در: بهمن 14 ام, 92, 10:51 am 
<p><img src="http://iranparrot.ir/images/2naamuy9fayamp4gfu2i.jpg" alt="14" width="375" height="281" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" /></p>
<p><img src="http://iranparrot.ir/images/uszyhafyqw9xyiyv54wc.jpg" alt="2" width="534" height="427" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" /></p>
<p><img src="http://iranparrot.ir/images/41wsql40c5j67bmzdp7o.jpg" alt="3" width="512" height="384" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" /></p>
<p> </p>
<p><img src="http://iranparrot.ir/images/zkrqf6r6mogkc54isa.jpg" alt="4" width="160" height="243" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" /></p>

لاوبرد صورت سفيد يا وايت فيس ، يكي از موتاسيون هاي لاوبرد صورت هلويي ...

Read more : كوتوله صورت هلويي - peach faced lovebird | بازديدها : 8120 | پاسخ ها : 10

بالا
 موضوع پست: کوتوله صورت قرمز - Red Faced Or Red Headed Lovebird
پستارسال شده در: اردیبهشت 10 ام, 92, 3:17 am 
<div><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/y4drvql2e3p3zhxeopmt.jpg" alt="1" width="255" height="375" /></div>
<div><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/nfy9masyj5z7mef7jaxw.jpg" alt="2" width="279" height="280" /></div>
<div><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/zhiglg4a2hcwbf8tfjq.jpg" alt="3" width="207" height="341" /></div>
<div>
<div>- مرغ عشق صورت قرمز ...</div>
<div>پراكندگي و محدوده :</div>
<div>- لاوبرد صورت قرمز با نام لاوبرد كله ( سر ) قرمز هم شناخته مي شود ...</div>
<div>و گويا طويل ترين گستره قلمرو را در بين امام لاوبرد ها داراست ...</div>
<div>- اين پرنده را مي توان در آفريقاي استوايي در محدوده اي ...

Read more : کوتوله صورت قرمز - Red Faced Or Red Headed Lovebird | بازديدها : 3931 | پاسخ ها : 1

بالا
 موضوع پست: کوتوله ليليان ( ليليَن ) - Nyassa Or Lillian Lovebirds
پستارسال شده در: اردیبهشت 10 ام, 92, 11:52 pm 
<p><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/d1bhago6f4uiyl875ca5.jpg" alt="1" width="347" height="520" /></p>
<p><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/thjxp5wo9mhwdsn5f25.jpg" alt="2" width="311" height="375" /></p>
<p><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/8rsvfih5cfhu39r536r.jpg" alt="3" width="800" height="600" /></p>
<div>- مرغ عشق ليليان ( ليليَن ) با نام ديگر مرغ عشق ناياسا عضو كوچكي از طوطي هاي آفريقايي در گروه لاوبرد ها مي باشد ...</div>
<div>- رنگ اصلي پرها سبز و رنگ قسمت بالايي سينه و سر به رنگ نارنجي مي باشد ...</div>
<div>- با طولي معادل ١٣ سانتي متر كوچكترين عضو لاوبرد ...

Read more : کوتوله ليليان ( ليليَن ) - Nyassa Or Lillian Lovebirds | بازديدها : 4015 | پاسخ ها : 4

بالا
 موضوع پست: کوتوله گونه سياه - Black Cheecked Lovebird
پستارسال شده در: اردیبهشت 8 ام, 92, 3:46 am 
<p><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/o6uxjcaashfkyvnk3yl.jpg" alt="1" width="327" height="327" /></p>
<p><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/l67cbwhuw28bn52y1d4n.jpg" alt="2" width="550" height="472" /></p>
<div>مرغ عشق گونه سياه ...</div>
<div>&nbsp;-----</div>
<div>مشخصات :</div>
<div>- لاوبرد گونه سياه طولي معادل ١٤ سانتي متر دارد ، اكثر پرهاي بدن به رنگ سبز ، پيشاني و تاج به رنگ قرمز مايل به قهوه اي ، &nbsp;گونه ها ( لُپ ها ) و گلوگاه قهوه اي مايل به سياه ، زير گلو پيش بندي به رنگ نارنجي كه همراه هاله ...

Read more : کوتوله گونه سياه - Black Cheecked Lovebird | بازديدها : 4994 | پاسخ ها : 2

بالا
 موضوع پست: کوتوله حبشي - Abyssinian Love Bird - Black Winged Love Bird
پستارسال شده در: اردیبهشت 8 ام, 92, 6:35 pm 
<p><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/1rlvwhteics96r377c9.jpg" alt="1" width="556" height="600" /></p>
<p><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/lndt9t1adfvycikzf2.jpg" alt="2" width="462" height="645" /></p>
<div>- مرغ عشق بال مشكي كه به نام مرغ عشق حبشي ( Abyssinian = مربوط به كشور حبشه ) نيز معروف هست طوطي به رنگ سبز از خانواده طوطي هاست ...</div>
<div>- اين طوطي با طول ١٦/٥ سانتي متر ، بزرگترين عضو از گونه لاوبرد هاست ...</div>
<div>- نر بالغ به واسطه وجود پيشاني قرمز رنگ به راحتي قابل تشخيص است ...

Read more : کوتوله حبشي - Abyssinian Love Bird - Black Winged Love Bird | بازديدها : 3313 | پاسخ ها : 0

بالا
 موضوع پست: کوتوله يقه سياه - Black Collared Lovebird
پستارسال شده در: اردیبهشت 7 ام, 92, 12:47 am 
<div><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/fcbdc0y3ue53u52472.jpg" alt="1" width="283" height="320" /></div>
<div><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/agvet2r9m6fjkeo4htac.jpg" alt="2" width="268" height="171" /></div>
<div>- مرغ عشق يقه سياه به نام مرغ عشق swindern's lovebird هم شناخته مي شود ...</div>
<div>- اين طوطي آفرقايي كوچك ١٣/٥ سانتي متر طول دارد و جزو خانواده ( Agapornis - لاوبرد ) هاست ...</div>
<div>- اكثر بدن اين طوطي سبز است به همراه يك نوار مشكي رنگ در پشت گردن و منقاري به رنگ خاكستري - مشكي ...</div>
<div>- ...

Read more : کوتوله يقه سياه - Black Collared Lovebird | بازديدها : 3469 | پاسخ ها : 1

بالا
 موضوع پست: کوتوله ماداگاسکار Grey-headed Lovebird
پستارسال شده در: مهر 10 ام, 91, 10:18 am 
<p><img class="reimg" src="http://www.planetofbirds.com/Master/PSITTACIFORMES/Psittacidae/pics/Grey-headed%20Lovebird.jpg" alt="" width="533" height="800" /></p>
<p><img class="reimg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Agapornis_cana_-Beale_Park_-Berkshire-6a.jpg/396px-Agapornis_cana_-Beale_Park_-Berkshire-6a.jpg" alt="" width="533" height="806" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span><strong>Grey-headed Lovebird</strong> یا <strong>Madagascar Lovebird</strong> گونه ای از Lovebird ها محسوب میگردد. این پرنده بصورت کلی دارای بدن سبز رنگ است و جنس نر بالغ آن دارای سر خاکستری و جنس ماده آن کاملا سبزرنگ است. زیستگاه این پرنده جزیره ماداگاسکار است و تنها Lovebird ای است که بومی قاره آفریقا نیست. این پرنده کوچکترین نوع Lovebird محسوب می شود، ...

Read more : کوتوله ماداگاسکار Grey-headed Lovebird | بازديدها : 6225 | پاسخ ها : 9

بالا
 موضوع پست: طوطی کوتوله برزیلی (love bird)
پستارسال شده در: آبان 4 ام, 89, 10:59 pm 
<p>تصوير نام : طوطی برزیلی (نام علمی: Agapornis roseicollis) اندازه: ۱۴ سانتیمتر اهلی شدن:در سنين پايين و جوجگي تونایی صحبت:تقريبا غير ممكن سر و صدا:نسبتا زياد اما با شدت پايين بطوري كه آزار دهنده نيست. طول عمر: حدود 15 سال سازگاری با دیگر حیوانات:نگهداري با ديگر طوطي ها حتي باجريگار و ككاتيل (عروس هلندي) توصيه نمي شود. تعیین جنسیت: هیچ تفاوت ظاهری بین دو جنس نر و ماده وجود ندارد. طوطی کوچکی با بدن سبز ...

Read more : طوطی کوتوله برزیلی (love bird) | بازديدها : 246945 | پاسخ ها : 4350

بالا

Last 10 active topics


مقالات درباره بیماریهای طوطی سانان ، مرغ مینا و درمان آنها

بدون پست جديد 2014 Ny! Moncler Virgile Mens dunjackor Hooded Army Grön [M
نمایش آخرین ارسال
بدون پست جديد Relojes Longines , Longines colección Saint-Imier
نمایش آخرین ارسال
بدون پست جديد Tiffany Cuff Link , Tiffany e Co Abotoaduras , Tiffany saíd
نمایش آخرین ارسال
بدون پست جديد Omega relógios: Coleção Omega Ladies '
نمایش آخرین ارسال

کانور ها (Conure Parrots)

بدون پست جديد کانور گونه سبزGreen-cheeked Conures - Taxonomy / Sub-species
نمایش آخرین ارسال

مقالات درباره طوطی سانان به غیر از بیماری و تغذیه و شرطی کردن

بدون پست جديد طوطی های هیبرید
نمایش آخرین ارسال

طوطی های آفریقایی (African Parrots)

بدون پست جديد طوطی خاکستری آفریقایی کنگو و تیمنه,كاسكوي دم قرمز دم شكلاتي
نمایش آخرین ارسال

معرفی طوطی های اعضا

بدون پست جديد معرفی طوطی های ali moghaddass
نمایش آخرین ارسال
بدون پست جديد Jimmy Choo Herrskor- Jimmy Choo
نمایش آخرین ارسال
بدون پست جديد Rolex Replicas, Replica Rolex, Rolex Replica Watches Sale
نمایش آخرین ارسال

ورود

نام کاربري:   کلمه عبور:   یادآوری؟  

آمار و اطلاعات

آمار و اطلاعات

تعداد پست ها 155910 | تعداد مبحث ها 1115 | تعداد کاربران 13418cron
   

News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
کپی برداری از مطالب و مقالات این سایت فقط با ذکر منبع و لینک مستقیم و معتبر به ایران پاروت مجاز میباشد