به ایران پاروت، انجمن تخصصی طوطی سانان و مرغ مینا خوش آمدید. برای عضویت اینجا را کلیک کنید
ایران پاروت، انجمن تخصصی طوطی سانان و مرغ مینا

ایران پاروت، انجمن تخصصی طوطی سانان و مرغ مینا

گفتگو در مورد انواع طوطی سانان طوطی های آفریقایی کاسکوی دم قرمزیا کنگو، دم شکلاتی یا تیمنه پاراکیت ها شاه طوطی، ملنگو،عروس هلندی، کاکادوها ، آمازونها ، ماکائوها ، رزیلاها....

ورود | عضويت

*** به ایران پاروت، انجمن تخصصی طوطی سانان خوش آمدید *** لطفا قبل از فعالیت، راهنمای استفاده از فروم را مطالعه کنید ***
اطلاعات گروه کاربري
نام گروه: کاربران عضو شده نماد گروه
توضيحات گروه:

اين يك گروه ويژه است، گروههاي ويژه توسط ادمين، مديريت ميشوند.

# نام کاربري تاريخ عضويت پست ها امتياز پيغام E-mail وب سايت
کاربران گروه
 201  kavehmo  اردیبهشت 4 ام, 90, 3:25 pm  919 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 202  alifx80  اردیبهشت 4 ام, 90, 8:12 pm  127 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 203  draco  اردیبهشت 5 ام, 90, 10:23 am  27 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 204  mohabbat  اردیبهشت 5 ام, 90, 10:50 am  27 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 205  sahba  اردیبهشت 5 ام, 90, 11:19 am  2 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 206  shahram1130  اردیبهشت 6 ام, 90, 11:16 am  1 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 207  salehisaeed1996  اردیبهشت 6 ام, 90, 11:37 am  0  ارسال پيغام خصوصي       
 208  saeedpazh  اردیبهشت 7 ام, 90, 12:45 pm  3 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 209  ermika  اردیبهشت 8 ام, 90, 2:16 pm  14 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 210  sarina  اردیبهشت 8 ام, 90, 6:01 pm  362 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 211  mahdiv  اردیبهشت 8 ام, 90, 9:32 pm  6 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 212  yashar  اردیبهشت 8 ام, 90, 12:51 am  24 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 213  MG  اردیبهشت 8 ام, 90, 1:09 am  29 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 214  arshiya  اردیبهشت 9 ام, 90, 5:55 pm  0  ارسال پيغام خصوصي       
 215  نعيمه  اردیبهشت 10 ام, 90, 10:46 am  15 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 216  فراز  اردیبهشت 10 ام, 90, 2:28 pm  0  ارسال پيغام خصوصي       
 217  Raga  اردیبهشت 11 ام, 90, 3:53 pm  12 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 218  somsho  اردیبهشت 11 ام, 90, 6:57 pm  19 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 219  mehdifandogh  اردیبهشت 11 ام, 90, 11:08 pm  6 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 220  jason123  اردیبهشت 12 ام, 90, 12:59 pm  1 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 221  saeidkaraji  اردیبهشت 12 ام, 90, 1:01 pm  30 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 222  lordsamuel  اردیبهشت 12 ام, 90, 10:37 pm  13 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 223  fandoghi  اردیبهشت 12 ام, 90, 11:53 pm  0  ارسال پيغام خصوصي       
 224  kaki  اردیبهشت 12 ام, 90, 2:20 am  4 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 225  morrteza804  اردیبهشت 13 ام, 90, 10:58 am  0  ارسال پيغام خصوصي       
 226  m_shahi  اردیبهشت 13 ام, 90, 5:32 pm  0  ارسال پيغام خصوصي       
 227  pk_SS  اردیبهشت 13 ام, 90, 11:01 pm  2 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 228  gray_parrot  اردیبهشت 13 ام, 90, 2:22 am  47 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 229  mamadkento  اردیبهشت 14 ام, 90, 3:32 pm  10 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 230  سنجد  اردیبهشت 14 ام, 90, 10:19 pm  2 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 231  pesteh  اردیبهشت 15 ام, 90, 7:28 pm  62 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 232  eaffvm  اردیبهشت 16 ام, 90, 3:14 pm  49 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 233  ECMN  اردیبهشت 17 ام, 90, 11:05 am  1952 کاربر ویژه  ارسال پيغام خصوصي       
 234  moslem47  اردیبهشت 17 ام, 90, 6:40 pm  0  ارسال پيغام خصوصي       
 235  mehdi  اردیبهشت 17 ام, 90, 7:45 pm  555 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 236  mithre  اردیبهشت 17 ام, 90, 8:50 pm  4 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 237  maryamgoly  اردیبهشت 17 ام, 90, 9:55 pm  0  ارسال پيغام خصوصي       
 238  mokhtary  اردیبهشت 18 ام, 90, 1:03 pm  0  ارسال پيغام خصوصي       
 239  milad_ms665  اردیبهشت 18 ام, 90, 7:45 pm  1 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 240  opal  اردیبهشت 18 ام, 90, 12:26 am  0  ارسال پيغام خصوصي       
 241  zahirfar.z  اردیبهشت 19 ام, 90, 1:48 pm  8 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 242  mohkhf  اردیبهشت 19 ام, 90, 8:49 pm  2 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 243  reyhane  اردیبهشت 19 ام, 90, 11:12 pm  1 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 244  pc2  اردیبهشت 20 ام, 90, 11:40 am  4 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 245  phdph84  اردیبهشت 20 ام, 90, 1:26 pm  7 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 246  فرشاد  اردیبهشت 20 ام, 90, 3:26 pm  15 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 247  nasrin  اردیبهشت 20 ام, 90, 10:16 pm  2 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 248  MENOTEL  اردیبهشت 21 ام, 90, 5:27 pm  0  ارسال پيغام خصوصي       
 249  eli62  اردیبهشت 21 ام, 90, 1:51 am  1 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 250  abbass  اردیبهشت 22 ام, 90, 11:54 am  0  ارسال پيغام خصوصي       
 251  وحید  اردیبهشت 22 ام, 90, 7:10 pm  0  ارسال پيغام خصوصي       
 252  seyed06  اردیبهشت 23 ام, 90, 3:44 pm  0  ارسال پيغام خصوصي       
 253  زیتون  اردیبهشت 23 ام, 90, 5:53 pm  59 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 254  baran  اردیبهشت 23 ام, 90, 11:36 pm  5 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 255  شهره  اردیبهشت 23 ام, 90, 1:05 am  10 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 256  ta  اردیبهشت 24 ام, 90, 8:18 am  0  ارسال پيغام خصوصي       
 257  samani  اردیبهشت 24 ام, 90, 12:06 pm  1 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 258  k_2  اردیبهشت 25 ام, 90, 2:00 pm  2 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 259  farhadfarhadi  اردیبهشت 25 ام, 90, 6:01 pm  0  ارسال پيغام خصوصي       
 260  hosen  اردیبهشت 25 ام, 90, 11:03 pm  0  ارسال پيغام خصوصي       
 261  mohammad_devils  اردیبهشت 26 ام, 90, 8:13 am  168 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 262  AHMAD  اردیبهشت 27 ام, 90, 12:57 pm  0  ارسال پيغام خصوصي       
 263  A1i  اردیبهشت 27 ام, 90, 1:31 pm  0  ارسال پيغام خصوصي       
 264  MAMAL  اردیبهشت 27 ام, 90, 6:38 pm  0  ارسال پيغام خصوصي       
 265  kharaghani  اردیبهشت 28 ام, 90, 10:55 am  0  ارسال پيغام خصوصي       
 266  pooian  اردیبهشت 28 ام, 90, 12:08 pm  778 مدیر تالار ککاتیل  ارسال پيغام خصوصي       
 267  saina  اردیبهشت 28 ام, 90, 2:35 pm  0  ارسال پيغام خصوصي       
 268  polman  اردیبهشت 30 ام, 90, 10:43 am  0  ارسال پيغام خصوصي       
 269  farshid  اردیبهشت 30 ام, 90, 4:25 pm  0  ارسال پيغام خصوصي       
 270  venus  اردیبهشت 30 ام, 90, 10:38 pm  2 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 271  مجید  اردیبهشت 30 ام, 90, 11:19 pm  0  ارسال پيغام خصوصي       
 272  travian  اردیبهشت 30 ام, 90, 12:26 am  0  ارسال پيغام خصوصي       
 273  Weercerig4504  اردیبهشت 31 ام, 90, 11:43 am  0  ارسال پيغام خصوصي       
 274  nimakopol  اردیبهشت 31 ام, 90, 10:26 pm  1 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 275  mahnaz  خرداد 1 ام, 90, 1:56 pm  6 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 276  الیسا 203  خرداد 1 ام, 90, 7:05 pm  0  ارسال پيغام خصوصي       
 277  30na_htc  خرداد 2 ام, 90, 5:05 pm  2 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 278  ebi  خرداد 2 ام, 90, 8:10 pm  2 کاربر عضو ایران پاروت         
 279  kimiascript.com  خرداد 3 ام, 90, 12:57 am  0  ارسال پيغام خصوصي       
 280  magmag  خرداد 4 ام, 90, 1:13 pm  83 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 281  mmmka  خرداد 4 ام, 90, 6:29 pm  0  ارسال پيغام خصوصي       
 282  moheb  خرداد 5 ام, 90, 9:38 am  3 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 283  hamed65  خرداد 5 ام, 90, 9:40 am  98 متخصص جوجه کشی از طوطی های خاص  ارسال پيغام خصوصي       
 284  yas  خرداد 5 ام, 90, 1:01 pm  1 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 285  parnyan  خرداد 5 ام, 90, 1:05 pm  130 متخصص جوجه کشی از طوطی های خاص  ارسال پيغام خصوصي       
 286  aikido123  خرداد 5 ام, 90, 3:14 pm  114 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 287  مینا  خرداد 7 ام, 90, 10:06 am  0  ارسال پيغام خصوصي       
 288  2t2t  خرداد 7 ام, 90, 10:31 am  0  ارسال پيغام خصوصي       
 289  mah  خرداد 7 ام, 90, 10:54 am  3 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 290  shafiee.inbox  خرداد 7 ام, 90, 10:52 pm  2 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 291  shahab  خرداد 8 ام, 90, 11:51 am  0  ارسال پيغام خصوصي       
 292  behzadbeigy  خرداد 8 ام, 90, 11:54 am  0  ارسال پيغام خصوصي       
 293  love animal  خرداد 8 ام, 90, 4:56 pm  3 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 294  علي محرابي  خرداد 9 ام, 90, 9:16 am  0  ارسال پيغام خصوصي       
 295  171364  خرداد 9 ام, 90, 11:06 am  1 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 296  amir aghasi  خرداد 9 ام, 90, 6:01 pm  51 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 297  mohsen  خرداد 10 ام, 90, 7:58 am  1 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 298  حسین  خرداد 10 ام, 90, 5:12 pm  84 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 299  amirflower63  خرداد 10 ام, 90, 5:19 pm  40 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
 300  archer  خرداد 10 ام, 90, 10:09 pm  275 کاربر عضو ایران پاروت  ارسال پيغام خصوصي       
مرتب سازي بر اساس:   ترتيب  
صفحه 3 از 139 [ 13821 کاربر ] برو به صفحه قبلي  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 139  بعدي

ساعت سایت بر اساسUTC + 3:30 ساعت [ ساعت تابستانی ] تنظیم شده است


انتقال به:  
cron
   

News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
کپی برداری از مطالب و مقالات این سایت فقط با ذکر منبع و لینک مستقیم و معتبر به ایران پاروت مجاز میباشد