به ایران پاروت، انجمن تخصصی طوطی سانان و مرغ مینا خوش آمدید. برای عضویت اینجا را کلیک کنید
ایران پاروت، انجمن تخصصی طوطی سانان و مرغ مینا

ایران پاروت، انجمن تخصصی طوطی سانان و مرغ مینا

گفتگو در مورد انواع طوطی سانان طوطی های آفریقایی کاسکوی دم قرمزیا کنگو، دم شکلاتی یا تیمنه پاراکیت ها شاه طوطی، ملنگو،عروس هلندی، کاکادوها ، آمازونها ، ماکائوها ، رزیلاها....

ورود | عضويت

*** به ایران پاروت، انجمن تخصصی طوطی سانان خوش آمدید *** لطفا قبل از فعالیت، راهنمای استفاده از فروم را مطالعه کنید ***

News News of طوطي كوتوله برزيلي (Love Bird)

Site map of طوطي كوتوله برزيلي (Love Bird) » انجمن : طوطي كوتوله برزيلي (Love Bird)


پيغام
 موضوع پست: كوتوله فيشر - Fischer's Lovebird
پستارسال شده در: بهمن 14 ام, 92, 3:01 pm 
<p><img src="http://iranparrot.ir/images/vffm5c3mlztkggpanzr1.jpg" alt="1" width="462" height="345" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" /></p>
<p><img src="http://iranparrot.ir/images/z95l8wycqm50d0yhw3gb.jpg" alt="2" width="504" height="316" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" /></p>
<p><img src="http://iranparrot.ir/images/0sae2fp3wg78ipfnzsu.jpg" alt="3" width="800" height="600" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" /></p>
<p><img src="http://iranparrot.ir/images/wz308j6wozkg4pd3fevo.jpg" alt="4" width="650" height="433" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" /></p>
<p><img src="http://iranparrot.ir/images/5b2xlrv0w6fyernpqy2.jpg" alt="5" width="366" height="488" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" /></p> ...

Read more : كوتوله فيشر - Fischer's Lovebird | بازديدها : 12468 | پاسخ ها : 85

بالا
 موضوع پست: كوتوله ماسكدار - Masked Lovebird
پستارسال شده در: بهمن 14 ام, 92, 10:52 am 
<p><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/4kgseyecrj5dfcecicda.jpg" alt="1" width="800" height="512" /></p>
<p><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/qbe3kny5ucql7kpv48yb.jpg" alt="2" width="500" height="375" /></p>
<p><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/iyk1wyzqsjk7y7s5nl2y.jpg" alt="3" width="750" height="576" /></p>
<p><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/xtj6ehohtedwvicby7wa.jpg" alt="4" width="600" height="450" /></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0080ff;"><strong>كوتوله ( مرغ عشق ) ماسكدار ، با اسامي ديگري مانند : yellow collared love bird يا eye ring lovebird هم شناخته ميشود ... </strong></span></p>
<p><span style="font-size: 14px; color: #0080ff;"><strong>در اين نژاد ، نر و ماده كاملا همسان هستند ... </strong></span></p>
<p><span style="font-size: ...

Read more : كوتوله ماسكدار - Masked Lovebird | بازديدها : 4401 | پاسخ ها : 2

بالا
 موضوع پست: كوتوله صورت هلويي - peach faced lovebird
پستارسال شده در: بهمن 14 ام, 92, 10:51 am 
<p><img src="http://iranparrot.ir/images/2naamuy9fayamp4gfu2i.jpg" alt="14" width="375" height="281" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" /></p>
<p><img src="http://iranparrot.ir/images/uszyhafyqw9xyiyv54wc.jpg" alt="2" width="534" height="427" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" /></p>
<p><img src="http://iranparrot.ir/images/41wsql40c5j67bmzdp7o.jpg" alt="3" width="512" height="384" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" /></p>
<p> </p>
<p><img src="http://iranparrot.ir/images/zkrqf6r6mogkc54isa.jpg" alt="4" width="160" height="243" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" /></p>

لاوبرد صورت سفيد يا وايت فيس ، يكي از موتاسيون هاي لاوبرد صورت هلويي ...

Read more : كوتوله صورت هلويي - peach faced lovebird | بازديدها : 9144 | پاسخ ها : 10

بالا
 موضوع پست: کوتوله صورت قرمز - Red Faced Or Red Headed Lovebird
پستارسال شده در: اردیبهشت 10 ام, 92, 3:17 am 
<div><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/y4drvql2e3p3zhxeopmt.jpg" alt="1" width="255" height="375" /></div>
<div><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/nfy9masyj5z7mef7jaxw.jpg" alt="2" width="279" height="280" /></div>
<div><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/zhiglg4a2hcwbf8tfjq.jpg" alt="3" width="207" height="341" /></div>
<div>
<div>- مرغ عشق صورت قرمز ...</div>
<div>پراكندگي و محدوده :</div>
<div>- لاوبرد صورت قرمز با نام لاوبرد كله ( سر ) قرمز هم شناخته مي شود ...</div>
<div>و گويا طويل ترين گستره قلمرو را در بين امام لاوبرد ها داراست ...</div>
<div>- اين پرنده را مي توان در آفريقاي استوايي در محدوده اي ...

Read more : کوتوله صورت قرمز - Red Faced Or Red Headed Lovebird | بازديدها : 4479 | پاسخ ها : 1

بالا
 موضوع پست: کوتوله ليليان ( ليليَن ) - Nyassa Or Lillian Lovebirds
پستارسال شده در: اردیبهشت 10 ام, 92, 11:52 pm 
<p><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/d1bhago6f4uiyl875ca5.jpg" alt="1" width="347" height="520" /></p>
<p><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/thjxp5wo9mhwdsn5f25.jpg" alt="2" width="311" height="375" /></p>
<p><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/8rsvfih5cfhu39r536r.jpg" alt="3" width="800" height="600" /></p>
<div>- مرغ عشق ليليان ( ليليَن ) با نام ديگر مرغ عشق ناياسا عضو كوچكي از طوطي هاي آفريقايي در گروه لاوبرد ها مي باشد ...</div>
<div>- رنگ اصلي پرها سبز و رنگ قسمت بالايي سينه و سر به رنگ نارنجي مي باشد ...</div>
<div>- با طولي معادل ١٣ سانتي متر كوچكترين عضو لاوبرد ...

Read more : کوتوله ليليان ( ليليَن ) - Nyassa Or Lillian Lovebirds | بازديدها : 4741 | پاسخ ها : 4

بالا
 موضوع پست: کوتوله گونه سياه - Black Cheecked Lovebird
پستارسال شده در: اردیبهشت 8 ام, 92, 3:46 am 
<p><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/o6uxjcaashfkyvnk3yl.jpg" alt="1" width="327" height="327" /></p>
<p><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/l67cbwhuw28bn52y1d4n.jpg" alt="2" width="550" height="472" /></p>
<div>مرغ عشق گونه سياه ...</div>
<div>&nbsp;-----</div>
<div>مشخصات :</div>
<div>- لاوبرد گونه سياه طولي معادل ١٤ سانتي متر دارد ، اكثر پرهاي بدن به رنگ سبز ، پيشاني و تاج به رنگ قرمز مايل به قهوه اي ، &nbsp;گونه ها ( لُپ ها ) و گلوگاه قهوه اي مايل به سياه ، زير گلو پيش بندي به رنگ نارنجي كه همراه هاله ...

Read more : کوتوله گونه سياه - Black Cheecked Lovebird | بازديدها : 5883 | پاسخ ها : 2

بالا
 موضوع پست: کوتوله حبشي - Abyssinian Love Bird - Black Winged Love Bird
پستارسال شده در: اردیبهشت 8 ام, 92, 6:35 pm 
<p><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/1rlvwhteics96r377c9.jpg" alt="1" width="556" height="600" /></p>
<p><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/lndt9t1adfvycikzf2.jpg" alt="2" width="462" height="645" /></p>
<div>- مرغ عشق بال مشكي كه به نام مرغ عشق حبشي ( Abyssinian = مربوط به كشور حبشه ) نيز معروف هست طوطي به رنگ سبز از خانواده طوطي هاست ...</div>
<div>- اين طوطي با طول ١٦/٥ سانتي متر ، بزرگترين عضو از گونه لاوبرد هاست ...</div>
<div>- نر بالغ به واسطه وجود پيشاني قرمز رنگ به راحتي قابل تشخيص است ...

Read more : کوتوله حبشي - Abyssinian Love Bird - Black Winged Love Bird | بازديدها : 3814 | پاسخ ها : 0

بالا
 موضوع پست: کوتوله يقه سياه - Black Collared Lovebird
پستارسال شده در: اردیبهشت 7 ام, 92, 12:47 am 
<div><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/fcbdc0y3ue53u52472.jpg" alt="1" width="283" height="320" /></div>
<div><img class="reimg" src="http://iranparrot.ir/images/agvet2r9m6fjkeo4htac.jpg" alt="2" width="268" height="171" /></div>
<div>- مرغ عشق يقه سياه به نام مرغ عشق swindern's lovebird هم شناخته مي شود ...</div>
<div>- اين طوطي آفرقايي كوچك ١٣/٥ سانتي متر طول دارد و جزو خانواده ( Agapornis - لاوبرد ) هاست ...</div>
<div>- اكثر بدن اين طوطي سبز است به همراه يك نوار مشكي رنگ در پشت گردن و منقاري به رنگ خاكستري - مشكي ...</div>
<div>- ...

Read more : کوتوله يقه سياه - Black Collared Lovebird | بازديدها : 4301 | پاسخ ها : 1

بالا
 موضوع پست: کوتوله ماداگاسکار Grey-headed Lovebird
پستارسال شده در: مهر 10 ام, 91, 10:18 am 
<p><img class="reimg" src="http://www.planetofbirds.com/Master/PSITTACIFORMES/Psittacidae/pics/Grey-headed%20Lovebird.jpg" alt="" width="533" height="800" /></p>
<p><img class="reimg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Agapornis_cana_-Beale_Park_-Berkshire-6a.jpg/396px-Agapornis_cana_-Beale_Park_-Berkshire-6a.jpg" alt="" width="533" height="806" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span><strong>Grey-headed Lovebird</strong> یا <strong>Madagascar Lovebird</strong> گونه ای از Lovebird ها محسوب میگردد. این پرنده بصورت کلی دارای بدن سبز رنگ است و جنس نر بالغ آن دارای سر خاکستری و جنس ماده آن کاملا سبزرنگ است. زیستگاه این پرنده جزیره ماداگاسکار است و تنها Lovebird ای است که بومی قاره آفریقا نیست. این پرنده کوچکترین نوع Lovebird محسوب می شود، ...

Read more : کوتوله ماداگاسکار Grey-headed Lovebird | بازديدها : 8032 | پاسخ ها : 10

بالا
 موضوع پست: طوطی کوتوله برزیلی (love bird)
پستارسال شده در: آبان 4 ام, 89, 10:59 pm 
<p>تصوير نام : طوطی برزیلی (نام علمی: Agapornis roseicollis) اندازه: ۱۴ سانتیمتر اهلی شدن:در سنين پايين و جوجگي تونایی صحبت:تقريبا غير ممكن سر و صدا:نسبتا زياد اما با شدت پايين بطوري كه آزار دهنده نيست. طول عمر: حدود 15 سال سازگاری با دیگر حیوانات:نگهداري با ديگر طوطي ها حتي باجريگار و ككاتيل (عروس هلندي) توصيه نمي شود. تعیین جنسیت: هیچ تفاوت ظاهری بین دو جنس نر و ماده وجود ندارد. طوطی کوچکی با بدن سبز ...

Read more : طوطی کوتوله برزیلی (love bird) | بازديدها : 330516 | پاسخ ها : 4373

بالا

Last 10 active topics


پاراکیت ها (Parakeets)

بدون پست جديد پاراکیت کله آلویی (Plum Headed Parakeet)
نمایش آخرین ارسال
بدون پست جديد پاراکیت طوق دار هندی یا ملنگو (Indian Ring necked Parakeet)
نمایش آخرین ارسال
بدون پست جديد طوطی بزرگ اسکندر یا شاه طوطی (Alexandrine Parakeet)
نمایش آخرین ارسال

سوالات کلی و عمومی در مورد طوطي سانان

بدون پست جديد سوالات کلی و عمومی در مورد طوطی سانان
نمایش آخرین ارسال

طوطي كوتوله برزيلي (Love Bird)

بدون پست جديد طوطی کوتوله برزیلی (love bird)
نمایش آخرین ارسال

مرغ مینای معمولی (Common Mynah)

بدون پست جديد مینای معمولی (Common Mynah)
نمایش آخرین ارسال

ککاتیل یا عروس هلندی (Cockatiels)

بدون پست جديد ککاتیل یا عروس هلندی (Cockatiel)
نمایش آخرین ارسال

بحث و گفتگو در مورد بیماریهای طوطی سانان و مرغ مینا

بدون پست جديد بحث و گفتگو در مورد بیماریهای طوطی سانان و مرغ مینا
نمایش آخرین ارسال

طوطی های آفریقایی (African Parrots)

بدون پست جديد طوطی خاکستری آفریقایی کنگو و تیمنه,كاسكوي دم قرمز دم شكلاتي
نمایش آخرین ارسال

مقالات درباره طوطی سانان به غیر از بیماری و تغذیه و شرطی کردن

بدون پست جديد سوالات مهم و پرتكرار درمورد نگهداري جوجه گوشتي(جوجه سرنگي)
نمایش آخرین ارسال

ورود

نام کاربري:   کلمه عبور:   یادآوری؟  

آمار و اطلاعات

آمار و اطلاعات

تعداد پست ها 156050 | تعداد مبحث ها 1075 | تعداد کاربران 14160cron
   

News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
کپی برداری از مطالب و مقالات این سایت فقط با ذکر منبع و لینک مستقیم و معتبر به ایران پاروت مجاز میباشد