به ایران پاروت، انجمن تخصصی طوطی سانان و مرغ مینا خوش آمدید. برای عضویت اینجا را کلیک کنید
ایران پاروت، انجمن تخصصی طوطی سانان و مرغ مینا

ایران پاروت، انجمن تخصصی طوطی سانان و مرغ مینا

گفتگو در مورد انواع طوطی سانان طوطی های آفریقایی کاسکوی دم قرمزیا کنگو، دم شکلاتی یا تیمنه پاراکیت ها شاه طوطی، ملنگو،عروس هلندی، کاکادوها ، آمازونها ، ماکائوها ، رزیلاها....

ورود | عضويت

*** به ایران پاروت، انجمن تخصصی طوطی سانان خوش آمدید *** لطفا قبل از فعالیت، راهنمای استفاده از فروم را مطالعه کنید ***

News News of سایر طوطی ها (Other Parrots)

Site map of سایر طوطی ها (Other Parrots) » انجمن : سایر طوطی ها (Other Parrots)


 [ تعداد مبحث ها 45 برو به صفحه 1, 2, 3, 4, 5

پيغام
 موضوع پست: طوطی انجیری چهار چشمی Double-eyed Fig Parrot
پستارسال شده در: تیر 30 ام, 91, 2:58 pm 
<p><a class="image" href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Figparrot_male_portland08.JPG"><img class="reimg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Figparrot_male_portland08.JPG/220px-Figparrot_male_portland08.JPG" alt="" width="171" height="171" /></a><a class="image" href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cyclopsitta_diophthalma_%28female%29_-Cairns-8.jpg"><img class="reimg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Cyclopsitta_diophthalma_%28female%29_-Cairns-8.jpg/220px-Cyclopsitta_diophthalma_%28female%29_-Cairns-8.jpg" alt="" width="220" height="165" /></a></p>
<p>نر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماده</p>
<p>زیستگاه: استرالیا</p>
<p>اندازه:14سانتی متر</p>
<p>وضعیت بقا: کمترین نگرانی</p>
<p>منبع:www.en.wikipedia.org</p>

Read more : طوطی انجیری چهار چشمی Double-eyed Fig Parrot | بازديدها : 1792 | پاسخ ها : 6

بالا
 موضوع پست: طوطی انجیری سینه نارنجی Orange-breasted Fig Parrot
پستارسال شده در: تیر 30 ام, 91, 2:53 pm 
<h1 id="firstHeading" class="firstHeading"><span dir="auto">Orange-breasted Fig Parrot</span></h1>
<h1 id="firstHeading" class="firstHeading">&nbsp;</h1>
<h1 class="firstHeading"><a class="image" href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cyclopsitta_gulielmitertii_qtl2.jpg"><img class="reimg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Cyclopsitta_gulielmitertii_qtl2.jpg/220px-Cyclopsitta_gulielmitertii_qtl2.jpg" alt="" width="220" height="224" /></a></h1>
<h1 class="firstHeading">&nbsp;</h1>
<h1 class="firstHeading"><span dir="auto">ماده<br /></span></h1>
<h1 class="firstHeading"><a class="image" href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cyclopsitta_gulielmitertii_qtl1.jpg"><img class="reimg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Cyclopsitta_gulielmitertii_qtl1.jpg/220px-Cyclopsitta_gulielmitertii_qtl1.jpg" alt="" width="220" height="195" /></a></h1>
<h1 id="firstHeading" class="firstHeading">نر</h1>
<h1 class="firstHeading"><span dir="auto"><br /></span></h1>
<p><span dir="auto">وضعیت بقا : کمترین نگرانی</span></p>
<p><span dir="auto">پراکندگی : جزیره پاپوا<br /></span></p>
<p><span dir="auto"><br /></span></p>
<p><span dir="auto">منبع :www.en.wikipedia.org<br /></span></p>

Read more : طوطی انجیری سینه نارنجی Orange-breasted Fig Parrot | بازديدها : 1219 | پاسخ ها : 1

بالا
 موضوع پست: گالاتیل galatiel
پستارسال شده در: خرداد 14 ام, 91, 1:41 pm 
<p><img class="reimg" src="http://up.vatandownload.com/images/rxv1tfb9merrqm5sjo9w_thumb.jpg" alt="rxv1tfb9merrqm5sjo9w.jpg" width="268" height="277" border="0" /><img class="reimg" src="http://up.vatandownload.com/images/9peqmgv1wn0ww9c7d4ja_thumb.jpg" alt="9peqmgv1wn0ww9c7d4ja.jpg" width="279" height="279" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>این طوطی دورگه ی عروس هلندی وکاکادو ی گالا میباشد</p>

Read more : گالاتیل galatiel | بازديدها : 3284 | پاسخ ها : 11

بالا
 موضوع پست: طوطی کاکا NewZealand Kaka
پستارسال شده در: بهمن 11 ام, 90, 2:19 am 
<p><img src="http://iranparrot.ir/images/oooa7buzkuj5t2zbh8a.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>طوطی کاکا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kaka Parrot (Nestor meridionalis)</strong></p>
<p>کاکا ی نیوزلند(زلاندنو) یک طوطی سایز متوسط میباشد به اندازه 45 سانتیمتر و وزنی بین 390 تا 560 گرم. نزدیکی زیادی به طوطی "که آ (Kea)" دارد.</p>
<p>دارای دو زیرگونه میباشد:</p>
<p><a title="North Island" href="http://en.wikipedia.org/wiki/North_Island">North Island</a> kākā, <em>Nestor meridionalis septentrionalis</em><em>&nbsp;</em></p>
<p><a title="South Island" href="http://en.wikipedia.org/wiki/South_Island">South Island</a> kākā, <em>N. m. meridionalis</em><em>&nbsp;</em></p>
<p><em>&nbsp;</em></p>
<p><em><img src="http://iranparrot.ir/images/wydjnklpaka1qzptg0hr.jpg" alt="" /> <br /></em></p>
<p>کلا دسته Nestor ها دارای چهار گونه میباشد:</p>
<ul> ...

Read more : طوطی کاکا NewZealand Kaka | بازديدها : 2345 | پاسخ ها : 5

بالا
 موضوع پست: طوطی طاس(Bald parrot)
پستارسال شده در: خرداد 23 ام, 90, 12:10 pm 
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><img src="http://www.hamshahrionline.ir/getthumb.ashx?url=images/2010/10/10-10-27-225513pyrilia_aurantiocephala.jpg&amp;w=600&amp;h=350&amp;q=85" border="0" alt="" hspace="0" align="baseline" /></strong></p>
<p><strong>منبع:خبرگزاری مهر</strong></p>

Read more : طوطی طاس(Bald parrot) | بازديدها : 2096 | پاسخ ها : 4

بالا
 موضوع پست: طوطی Forpus
پستارسال شده در: خرداد 6 ام, 90, 2:40 am 
<p><strong>طوطی Forpus از خانواده <span class="mw-redirect">Psittacidae</span> ها است و دارای گونه های زیر میباشد: </strong></p>
<ul>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Green-rumped Parrotlet (<em>Forpus passerinus</em></strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><em><img src="http://./images/wxzqgz135f7zs42kq4j.jpg" alt="Green-rumped parrotlet" width="422" height="247" /></em></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Blue-winged Parrotlet (<em>Forpus xanthopterygius</em></strong></span></p>
<p><em><img src="http://./images/9oaf2f71tum2v0y0vhyv.jpg" alt="Blue-winged parrotlet" width="425" height="425" /></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Spectacled Parrotlet (<em>Forpus conspicillatus</em></strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><em><img src="http://./images/a9sqxoio8blpqez866cq.jpg" alt="" width="421" height="421" /></em></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Pacific Parrotlet (<em>Forpus coelestis</em></strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><em><img src="http://./images/nko8uthw0kto3tvj85xw.jpg" alt="" width="422" height="422" ...

Read more : طوطی Forpus | بازديدها : 6016 | پاسخ ها : 22

بالا
 موضوع پست: طوطی شکم نارنجی(Neophema chrysogaster)
پستارسال شده در: اردیبهشت 14 ام, 90, 11:20 pm 
<div>
<p><span style="color: #ff8000; font-size: 14px;"><strong><span style="font-family: Tahoma;"> </span></strong></span></p>
<span style="color: #ff8000; font-size: 14px;"><strong><span style="font-family: Tahoma;">
<div style="text-align: center;"><img src="http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2011/03/628615_orig.jpg" alt="" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" class="reimg" onload="reimg(this);" onerror="reimg(this);" /></div>
<div> </div>
</span></strong></span>
<p><span style="color: #ff8000; font-size: 14px;"><strong><span style="font-family: Tahoma;">طوطی شکم نارنجی</span></strong></span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #8000ff; font-size: 14px;"><strong><span style="font-family: Tahoma;"> </span></strong></span></p>
</div>
<div>
<p><span style="color: #8000ff; font-size: 14px;"><strong><span style="font-family: Tahoma;">این عکس که دو طوطی شکم نارنجی (<em>Neophema chrysogaster</em>) را نشان می دهد جایزه اول مقوله "گونه ...

Read more : طوطی شکم نارنجی(Neophema chrysogaster) | بازديدها : 1732 | پاسخ ها : 1

بالا
 موضوع پست: طوطی کاکاپو ( Kakapo Parrot)
پستارسال شده در: اسفند 22 ام, 89, 1:42 pm 
<p>
<div class="tpost"><span style="font-size: x-small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img src="http://iranpet.net/imageup/images/kakapo2.jpg" alt="" /></span></strong></span></div>
<div class="xpost"><span style="font-size: x-small;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">
<div class="tpost"><span style="color: #000000; font-size: 14px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://paradise-pet.blogfa.com/post-474.aspx">طوطی کاکاپو (Kakapo )</a></span></div>
<br /><br /></span></strong><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">این پرنده یکی از عجیب ترین و غیرممول ترین طوطی ها است. شب گرد، زمین زی و بی پرواز!</span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br /><span style="font-family: tahoma, arial, ...

Read more : طوطی کاکاپو ( Kakapo Parrot) | بازديدها : 3299 | پاسخ ها : 3

بالا
 موضوع پست: طوطی منقار بزرگ ( Great-Billed Parrot)
پستارسال شده در: اسفند 21 ام, 89, 4:16 pm 
<h2><strong>Great-billed Parrot&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong></h2>
<h2><strong><img src="http://./images/vqufa3lhd7btqldozta.jpg" alt="طوطی منقار بزرگ (great-billed parrot)" width="234" height="499" /> &nbsp;<img src="http://./images/8myrukcxd5248z17hpey.jpg" alt="طوطی منقار بزرگ" width="211" height="238" /> &nbsp;<img src="http://./images/tphkpsatd5ma63ja4yx9.jpg" alt="طوطی منقار بزرگ" width="205" height="301" /></strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>نام : Great-billed parrot &nbsp;&nbsp;یا&nbsp; Moluccan parrot&nbsp; یا&nbsp; Island Parrot</strong></p>
<p><strong>نام علمی: Tanygnathus megalorhynchos megalorhynchos</strong></p>
<p><strong>پراکندگی : جنوب شرق آسیا (شرق اندونزی، فیلیپین، جزایر گینه نو، ...)</strong></p>
<p><strong><img src="http://./images/gd2xv1bs0vmw4mcrb9.png" alt="پراکندگی طوطی منقار بزرگ" width="599" height="366" /><br /></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>اندازه : 38-41 سانتیمتر</strong></p> ...

Read more : طوطی منقار بزرگ ( Great-Billed Parrot) | بازديدها : 2216 | پاسخ ها : 3

بالا
 موضوع پست: طوطی سر شاهینی Hawk-headed Parrot
پستارسال شده در: اسفند 19 ام, 89, 2:31 am 
<h2>Hawk-headed Parrot</h2>
<p><img class="reimg" src="http://./images/axl7hi93bwewi8wjms9t.jpg" alt="Hawk-headed parrot" width="400" height="300" /> &nbsp; &nbsp; <img class="reimg" src="http://./images/nijeipq0p71mkbmvbosr.jpg" alt="Hawk-headed parrot" width="175" height="240" /></p>
<p><strong>نام: &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Hawk-headed Parrot</strong></p>
<p><strong>اندازه: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 12-15 اینچ</strong></p>
<p><strong>پراکندگی:&nbsp;&nbsp;&nbsp; نواحی شمالی آمریکای جنوبی، قسمتهایی از کلمبیا، ونزوئلا و برزیل</strong></p>
<p><img class="reimg" src="http://./images/b61b7n3tn4854rcrhn5.jpg" alt="Hawk-headed parrot map" width="600" height="359" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>کلا طوطی هایی بسیار فعال می باشند. آنها دوست دارند بالا بروند و تقریبا یک آکروبات هستند. به قفس ...

Read more : طوطی سر شاهینی Hawk-headed Parrot | بازديدها : 1986 | پاسخ ها : 2

بالا
 [ تعداد مبحث ها 45 برو به صفحه 1, 2, 3, 4, 5


Last 10 active topics


کاکادو ها (Cockatoo Parrots)

بدون پست جديد کاکادوی تاج گوگردی بزرگ (Greator Sulphur Crested Cockatoo)
نمایش آخرین ارسال

طوطی های اکلکتوس (Eclectus Parrots)

بدون پست جديد اطلاعات کلی و گفتگو در مورد طوطی های اکلکتوس
نمایش آخرین ارسال

آموزش حرکات نمایشی و تربيت طوطي توسط روش شرطي كردن

بدون پست جديد تربيت طوطي جهت انجام كاري كه خواسته ماست توسط روش شرطي كردن
نمایش آخرین ارسال

کانور ها (Conure Parrots)

بدون پست جديد کانور سبز green conures
نمایش آخرین ارسال

مقالات درباره طوطی سانان به غیر از بیماری و تغذیه و شرطی کردن

بدون پست جديد طوطی های هیبرید
نمایش آخرین ارسال

باجریگار(Budgerigar)

بدون پست جديد باجریگار (معروف به مرغ عشق) Budgerigar
نمایش آخرین ارسال

سوالات و راهنمایی از پرورش دهنده ایرانی کاسکو، آقای دکتر نبوی

بدون پست جديد سوالات و راهنمایی از پرورش دهنده ایرانی کاسکو، دکتر نبوی
نمایش آخرین ارسال

طوطي كوتوله برزيلي (Love Bird)

بدون پست جديد کوتوله يقه سياه - Black Collared Lovebird
نمایش آخرین ارسال

طوطی های آمازون (Amazon Parrots)

بدون پست جديد طوطی آمازون پیشانی آبی (Blue Fronted Amazon)
نمایش آخرین ارسال

مرغ مینای بالی (Bali Mynah)

بدون پست جديد مینای بالی (Baly Mynah)
نمایش آخرین ارسال

ورود

نام کاربري:   کلمه عبور:   یادآوری؟  

آمار و اطلاعات

آمار و اطلاعات

تعداد پست ها 156050 | تعداد مبحث ها 1075 | تعداد کاربران 14156cron
   

News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
کپی برداری از مطالب و مقالات این سایت فقط با ذکر منبع و لینک مستقیم و معتبر به ایران پاروت مجاز میباشد